DISEMINACIJA REZULTATA

INTERNA

SEMINAR IV: Rad na projektu tijekom 2. razdoblja, dobiveni rezultati i aktivnosti u sljedećem razdoblju.

    8. svibnja 2019., 10:30 h, predavaonica IMI, Zagreb

Teme izlaganja

1) Uvodne obavijesti: tijek projekta u 2. razdoblju
(M. Piasek i J. Jurasović)

2) Rezultati o aktivnostima antioksidacijskih enzima u uzorcima parova majka-novorođenče:
usporedba rezultata u pušačica i nepušačica
(A. Pizent, B. Tariba Lovaković i T. Živković Semren)

3) Određivanje izražaja mikro-RNA (miR-1537, miR-190b, miR-21 i miR146) u uzorcima parova majka-novorođenče: usporedba rezultata u pušačica i nepušačica
(D. Pašalić, J. Jurasović i T. Orct)

4) DNA metilacija: opća načela i metode analize
(D. Pašalić)

5) Analiza genskih polimorfizama MT2A: opća načela, metode i protokol za analizu
(D. Pašalić, J. Jurasović i A. Sekovanić)

6) RAZNO

SEMINAR III: Izvješće o drugom dijelu regrutiranja ispitanica i prvi rezultati analize antioksidacijskih enzima (SOD, GPx) i metalotioneina (MT).

    22. studenoga 2018., 15:30 h, predavaonica IMI, Zagreb

Teme izlaganja

1) Pregled o završetku uzorkovanja i podaci o ispitanicima/ parovima majka-novorođenče upisani u bazu podataka
(S. Stasenko, L. Škrgatić i I. Miškulin — napomene i iskustva iz rodilišta tijekom regrutiranja ispitanica;
A. Sekovanić i J. Kovačić — izgled baze podataka i planu statističke obrade); način upisivanja u bazu podataka kao temelj za daljnje njihove statističke obrade

2) Prvi rezultati o istraživanjima antioksidacijske zaštite u parovima majka-novorođenče: aktivnosti enzima SOD i GPx u uzorcima krvne plazme majke i iz pupkovine
(prezentacija A. Pizent)

3) Prvi rezultati o koncentracijama metalotioneina (MT) u uzorcima krvnog seruma majke i iz pupkovine
(prezentacija M. Lazarus i K. Branović Čakanić)

*4) Istraživanja izražaja mikro-RNA u parovima majka-novorođenče: daljnji plan rada
(J. Jurasović i D. Pašalić — obavijesti o rokovima i smjernicama istraživanja)

SEMINAR II: Izvješće o prvome dijelu regrutiranja ispitanica i pregled općih načela i metoda za analize antioksidacijskih enzima (SOD, GPx), metalotioneina (MT) i miRNA.

    4. travnja 2018., 14:00 h, predavaonica IMI, Zagreb

Teme izlaganja

1) Izvješće o 1. dijelu regrutiranja i uzorkovanja parova majka-novorođenče
(M. Piasek et al.)

2) Opća načela i metode za analize: antioksidacijski enzimi SOD i GPx
(A. Pizent)

3) Opća načela i metode za analize: MT
(K. Branović-Čakanić i M. Lazarus)

4) Opća načela i metode za analize: miRNA
(D. Pašalić)

SEMINAR I: Pregled iskustva i saznanja iz relevantnih literaturnih izvora kao temelj za sastavljanje protokola uzorkovanja, priprema bioloških uzoraka i predviđenih analiza.

    10. listopada 2017., 14:00 h, predavaonica IMI, Zagreb

Teme izlaganja

1) Genomska analiza, ekspresija miRNA u tkivu posteljice, krvi iz pupkovine i krvi majke, DNA polimorfizmi u genu za
MT2 A, metilacijski status gena
(D. Pašalić)

2) Određivanje razina mikro- i makroelemenata u uzorcima parova majke-dijete: krvi, serumu i posteljici metodom
ICP-MS
(A. Sekovanić et al.)

3) Procjena stanja antioksidacijske zaštite u majke i novorođenčeta
(A. Pizent et al.)

4) Analiza koncentracije metalotioneina (MT): serum i posteljično tkivo
(M. Lazarus i K. Branović Čakanić)

5) Analize steroidnih hormona u biološkim uzorcima: naša iskustva i podaci o steroidogenezi tijekom trudnoće
(M. Piasek i A. Mikolić)

6) Priprema istraživačkog protokola o uzorkovanju, rukovanju i pohranjivanju uzoraka za planirane analize: urin rodilje
(I. Brčić Karačonji i N. Brajenović)

UVODNI SASTANAK: Početni sastanak članova projektne skupine i voditelja projekta

    8. lipnja 2017., 13:00 h, predavaonica IMI; Zagreb

 

JAVNE OBJAVE

Pašalić D, Piasek M, Jurasović J, Orct T, Sekovanić A, Stasenko S, Mioč T, Paić F.
Maternal cigarette smoking and expression of selected micro-RNAs in the plasma collected after spontaneous vaginal delivery. 23rd IFCC-EFLM European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, EUROMEDLAB 2019, Barcelona, Spain 19 – 23 May 2019.
Clinica Chimica Acta, Special Issue EuroMedLab 2019, 2019, 493S1, Abstract W2829.
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009898119313063

Sekovanić A, Orct T, Jurasović J, Piasek M, Sulimanec Grgec A, Bošnjaković A, Matek Sarić M.
Koncentracije žive u uzorcima majčine krvi i kose, posteljici i krvi iz pupčane vrpce u povezanosti s konzumacijom hrane morskoga podrijetla. Hrvatski skup kemičara i kemijskih inženjera s međunarodnim sudjelovanjem. 4. simpozij „Vladimir Prelog“ / Croatian Meeting of Chemists and Chemical Engineers with International Participation. 4th Symposium “Vladimir Prelog”. 26 HSKIKI, Šibenik (Amadria Park, Solaris) 9 – 12 Apr 2019.
Knjiga sažetaka/ Book of Abstracts str. 66.
URL: https://epp.hrzz.hr/UserDocsImages/ProjektnaDokumentacija/4380/pracenje/26HSKIKI_Knjiga%20sazetaka_i_Sekovanic%20et%20al_SAZETAK.pdf

Pašalić D. MikroRNA u dijagnostici različitih kliničkih entiteta / Micro RNA in the diagnostics of various clinical entities. 9. kongres HDMBLM / 9th Congress of the Croatian Society of Medical Biochemistry and Laboratory Medicine (CSMBLM) with International Participation, Zagreb 9 – 12 May, 2018.
Biochemia Medica 2018, 28 (Suppl 1), S32-S33 (Symposium lectures, abstract).
URL: https://www.biochemia-medica.com/assets/images/upload/xml_tif/Suppl_2018.pdf